Planuri de invatamant - Fise discipline 2021-2022

Oferta educationala a Facultatii de Autovehicule Rutiere, Mecatronica si Mecanica acopera toate cele trei cicluri de studii superioare in concordanta cu procesul Bologna: Licenta - Master - Doctorat.

 

Ciclul 1 - Licenta (4 ani, 240 ECTS)

Nr.crt. Domeniul Specializarea An de studiu
1. Ingineria Autovehiculelor

Autovehicule Rutiere (AR)

An I An II An III An IV
2. Ingineria Transporturilor

Ingineria Transporturilor si a Traficului (ITT)

An I An II An III An IV
3. Inginerie Mecanica Mecanica Fina si Nanotehnologii (MFN) An I An II An III An IV
4. Sisteme şi Echipamente Termice (SET) An I An II An III An IV
5. Masini si Instalatii pentru Agricultura si Industria Alimentara (MIAIA) An I An II An III An IV
6. Sisteme şi Echipamente Termice (Alba Iulia) (SET-AB) An I An II An III An IV
7. Mecatronica si Robotica

Mecatronica (MTR)

An I An II An III An IV

Ciclul 2 - Master (2 ani, 120 ECTS)

Nr.crt Domeniul Specializarea An de studiu
1. Ingineria Autovehiculelor

Automobilul si mediul (AM)

An I An II
2.

Sisteme de management și control ale autovehiculelor (SMCA)

An I An II
3.

Tehnici avansate in ingineria autovehiculelor (TAIA) - cu predare in engleza

An I An II
4. Ingineria Transporturilor Logistica și siguranța în transporturi (LST) An I An II
5. Inginerie Mecanica Ingineria biosistemelor in agricultura si industria alimentara (IBAIA) An I An II
6. Energii regenerabile (ER) An I An II
7. Inginerie de precizie si managementul calitatii (IPMC) An I An II
8. Managementul energiei termice (MET) An I An II
9. Fiabilitatea si mentenanta sistemelor mecanice (FMSM) - Alba-Iulia An I An II
10. Mecatronica si Robotica

Ingineria sistemelor mecatronice (ISM)

An I An II

Ciclul 3 - Doctorat (3 ani)

 

Scoala doctorala

 

Contact

Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronica si Mecanica
Adresa: B-dul Muncii nr.103-105, cod 400641, Cluj-Napoca, România

Decanat: Tel. 0264/401602,
Secretariat: Tel. 0264/401658, 0264/401787
Fax: 0264/415490