Sedinte CF

Data sedinta Ordinea de zi
21.10.2021

 - Avizarea rezultatelor concursurilor privind acordarea gradațiilor de merit pentru cadrele didactice;
 - Avizarea Planului de invătământ vizand programul de studii de licenta Mecatronica, cu predare in limba engleză, aviz necesar demararii

procedurii de autorizare provizorie la ARACIS și inscriere in RNCIS.

 - Avizarea Planului de invătământ vizand programul de studii de licenta Inginerie Mecanica, cu predare in limba engleză, aviz necesar demararii

procedurii de autorizare provizorie la ARACIS și inscriere in RNCIS.
 - Diverse

 

Documentele vor fi incarcate pe platforma Teams.

 

14.10.2021

 - Avizarea posturilor didactice scoase la concurs in sem I al anului univ. 2021-2022;

 - Diverse.

 

Documentul privind posturile scoase la concurs va fi incarcat pe platforma.

 

24.09.2021

 - Avizarea listei cu cadrele didactice asociate, pentru anul univ. 2021-2022 (document atasat)

20.09.2021

 - Avizarea Statelor de functii pentru anul univ. 2021-2022;
 - Rezultate admitere licenta si master;
 - Deschidere an universitar;
 - Diverse.

20.07.2021

Avizarea rezultatelor concursurilor, pentru posturile didactice, desfasurate in sem II al anului univ. 2020-2021(document atasat).

05.07.2021

 - Avizarea Subcomisiilor de admitere la master, pe domenii (document atasat);
 - Avizare Anexa 2 (Structura eseului motivational)din METODOLOGIA Facultății de Autovehicule Rutiere, Mecatronică și Mecanică
privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de master (document atasat).

19.05.2021

 - Avizarea comisiilor de concurs pentru posturilor didactice scoase la concurs in sem II;
 - Avizarea comisiilor de solutionare a contestatiilor;
 - Avizarea Comisie de verificare a indepliniri standardelor UTCN;
 - Repartizarea cifrei de scolarizare, pentru licenta si master, pentru anul univ. 2021-2022;
 - Diverse.

 

Documentele vor fi incarcate pe platforma Teams, Consiliul Facultatii.

 

26.03.2021

 - Avizarea Planurilor de invatamant, ciclul de licenta si master, pentru promotia care incepe cu anul universitar 2021-2022:
 - Propunere Hotarare a CF cu privire la efectuarea practicii pentru sem II al anului universitar curent (fisier atasat).

 

Nota: Modificarile propuse de Departamentul MDM pentru planurile de invatamant la specializarile Mecatronica si Ingineria Sistemelor Mecatronice

au fost discutate si avizate in Consiliul facultatii din 10.03.2021 iar pentru celelalte specializari planurile de invatamant pastreaza forma

din anul precedent.

10.03.2021

 - Avizarea posturilor didactice scoase la concurs in sem II;
 - Organizarea unei sesiuni exceptionale pentru anii terminali licenta si master;
 - Solicitare modificare planuri de invatamant, Departament MDM;
 - Diverse.

24.02.2021

 - Avizarea Regulamentului de repartizare pe specializari pentru anul II Inginerie Mecanica;
 - Avizarea Comisiilor de finalizare a studiilor;
 - Avizarea Metodologiei de admitere la master pentru anul univ. 2021-2022;
 - Diverse.

17.12.2020

Ordinea de zi:

 - Premierea rezultatelor cercetarii pentru anul 2020;
 - Rezultate deosebite ale studentilor facultatii;
 - Diverse

03.12.2020

 - Avizarea comisiilor de concurs pentru posturile didactice scoase la concurs in sem I al anului univ. 2020-2021 (doc. atasat);
 - Avizarea comisiilor pentru solutionarea contestatiilor (doc. atasat);
 - Avizarea Comisiei de verificare a indeplinirii standardelor UTC-N(doc. atasat).

26.11.2020

Consiliu a facultatii care se va desfasura online pe Platforma TEAMS.

Ordinea de zi:

 - Admitere ciclul licenta si master pentru anul univ. 2021-2022. Comisii de admitere, cifre de scolarizare propuse;
 - Validarea studentilor alesi pentru Consiliul facultatii;
 - Solicitare Dep. IM - Infiintarea unui program de studii de licenta in limba franceza;
 - Diverse.

11.11.2020

Ordinea de zi:

 - Avizarea rezultatelor concursurilor privind acordarea gradațiilor de merit pentru cadrele didactice (document atasat);
 - Burse acordate în sem I al anului univ. 2020-2021 (document atasat);
 - Validarea candidaturilor pentru funcția de Director adjunct la extensia Alba Iulia (documente atasate);
 - Diverse.

21.10.2020

Ordinea de zi:

 - Avizarea Comisiilor la nivelul Facultatii de ARMM (documente atasate)
 - Avizarea reprezentantului studentilor in Biroul Consiliului Facultatii (adresa OSUT atasata)
 - Avizarea studentului Cotruta Alexandru in Consiliul facultatii (adresa OSUT atasata)
 - Diverse

15.10.2020

 - Posturile scoase la concurs in sem I al anului univ. 2020/2021 (fisier atasat)

25.09.2020

 - Aprobarea listei de candidati pentru functia de prodecani;
 - Avizarea rezultatelor concursurilor pentru cadrele didactice asociate;
 - Diverse

21.09.2020

 - Prezentarea Raportului de activitate pentru mandatul 2016-2020 (in intervalul orar 9:00 - 9:30 onsite si online Teams)
 - Avizarea candidaturilor pentru functia de decan (9:30-10:20) - conform Metodologiei prezenta fizica este obligatorie (nefiind posibil vot electronic) iar

avizarea este valida daca sunt prezenti cel putin 2/3 din membrii Consiliului facultatii.
 - Diverse (10:20-10:30)

15.09.2020

 - Aprobarea Statelor de functii pentru anul univ. 2020-2021

 - Masuri privind inceperea anului universitar 2020-2021

 - Diverse

11.09.2020

 - Avizarea rezultatelor posturilor didactice scoase la concurs (document atasat),
 - Solicitarea Dep. ART cu privire la prelungirea activitatii didactice pentru postul de asistent pe perioada determinată (document atasat).

02.09.2020

 - Vot electronic cu privire la transferul locurilor (18buget;4 taxă)de la programul MET la noul program FMSM si includerea acestuia în lista de optiuni a domeniului pentru admiterea din sesiunea de toamnă.

17.06.2020

 - Avizarea Comisiilor de admitere la master, pe domenii (document atasat);
 - Avizare Anexa 2 (Structura eseului motivational)din METODOLOGIA Facultății de Autovehicule Rutiere, Mecatronică și Mecanică
privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de master (document atasat).

10.06.2020

 - Vot electronic cu privire la METODOLOGIA Facultății de Autovehicule Rutiere, Mecatronică și Mecanică privind organizarea și desfășurarea

concursului de admitere la studii universitare de master (document atasat).

14.05.2020

 - Admitere 2020 licentă și master;
 - Avizare modificari la fisele disciplinelor;
 - Regulament finalizare studii pentru anul univ. 2019-2020(document atasat);
 - Avizarea Comisiei de finalizare a studiilor pentru specializarea EPI din cadrul Facultatii de Ingineria Materialelor si a Mediului(document atasat);
 - Diverse.

28.03.2020

Vot electronic (vot separat pentru fiecare pozitie - pentru, impotriva, abtinere), pana sambata 28.03.2020 ora 20, cu privire la avizarea

Planurilor de invatamant ciclul de licenta si master pentru promotia care incepe cu anul universitar 2020-2021, dupa cum urmeaza (document atasat):

 

Licenta

 

1. Masini si instalatii pentru agricultura si industrie alimentara -fara modificari
2. Mecanica fina si nanotehnologii- fara modificari
3. Sisteme si echipamente termice Cluj-fara modificari
4. Sisteme si echipamente termice Alba Iulia- fara modificari
5. Ingineria transporturilor si a traficului-fara modificari

6. Autovehicule rutiere - cu modificarile propuse conform adresei inaintate de departamentul ART si planurile de invatamant atasate

7. Mecatronica - cu modificarile propuse conform adresei inaintate de departamentul MDM si planurile de invatamant atasate

 

Master


1. Tehnici avansate in ingineria autovehiculelor (cu predare in limba engleza) - cu modificarile propuse conform adresei inaintate de departamentul ART si planurile de invatamant atasate
2. Logistica si siguranta in transporturi -cu modificarile propuse conform adresei inaintate de departamentul ART si planurile de invatamant atasate
3. Automobilul si mediul - fara modificari
4. Sisteme de management si control ale autovehiculelor - fara modificari
5. Ingineria biosistemelor in agricultura si industrie alimentara - fara modificari
6. Energii regenerabile - fara modificari
7. Managementul energiei termice -fara modificari
8. Inginerie de precizie si managementul calitatii - fara modificari
9. Ingineria sistemelor mecatronica - fara modificari

 

 

05.03.2020

 - Validarea posturilor propuse pentru scoatere la concurs in sem II al anului univ. 2019-2020 (document atasat)
 - Raportul Facultatii de ARMM 2019 (document atasat)

 - Diverse.

25.02.2020

 - Vot electronic pentru inlocuirea dl sef lucr.dr.ing. Marcu Lucian cu doamna șef lucr.dr.ing. Oana Giurgiu

   pentru poziția de membru in Biroul electoral al facultații.

 - Vot electronic pentru propunerea de Metodologie de admitere la master pentru anul universitar 2020-2021 (document atașat).

 - Vot electronic pentru calendarul admiterii (document atașat).

06.02.2020

 - Avizarea rezultatelor concursurilor pentru posturile didactice scoase la concurs in sem I al anului univ. 2019-2020 (documentul atasat);
 - Avizarea cadrelor didactice asociate pentru sem II al anului univ. 2019-2020 (documentul atasat).

30.01.2020

 - Avand in vedere necesitatea inlocuirii unui membru (student) in Biroul electoral al UTCN, s-au solicitat de catre Senatul UTCN noi propuneri din partea facultatilor. Din partea Facultatii de ARMM propunerea de membru in BE este studentul Bedea Sever Andrei din anul II MTR. Studentul este membru in Consiliul facultatii.

 - Va rugam sa va exprimati optiunea prin vot electronic, pana joi 30.01.2020 ora 15, pentru validarea acestei propuneri.

22.01.2020

 - Desemnarea membrilor in Biroul electoral al Facultatii de ARMM;
 - Validarea Planului Operational al Facultatii de ARMM pentru anul univ. 2019/2020(poate fi consultat la adresa https://armm.utcluj.ro/plan-opera%C8%9Bional.html) ;
 - Avizarea Comisiilor de finalizare a studiilor(document atasat);
 - Diverse.

04.12.2019

 - Admitere 2020-2021;
 - Avizarea comisiilor pentru posturile didactice scoase la concurs;
 - Validarea studentilor in Consiliul facultatii;
 - Diverse.

21.10.2019

 - Avizarea posturilor didactice propuse pentru a fi scoase la concurs in sem I al anului univ. 2019-2020.

19.09.2019

 - Avizarea Statelor de funcții pentru anul univ.2019-2020;
 - Avizarea listei cu cadrele didactice asociate;
 - Diverse.

09.09.2019

 - Avizarea prelungii activitatii cadrelor didactice pe perioada determinata, pentru anul univ.2019-2020;
 - Aprobarea criteriilor specifice privind intocmirea Statelor de functii la nivelul facultatii, pentru anul univ. 2019-2020;
 - Diverse.

12.07.2019

 - Avizarea rezultatelor concursurilor pentru posturile didactice;
 - Diverse

20.05.2019

 - Avizarea Comisiilor de solutionare a contestatiilor pentru posturile didactice scoase la concurs;

 - Avizarea Comisiei de verificare a îndeplinirii standardelor UTC-N pentru desfășurarea concursurilor didactice, la nivelul facultății.

16.05.2019

 - Avizarea comisiilor de concurs pentru posturile didactice (documentul atasat).

07.05.2019

 - Desemnarea reprezentantului facultatii in Biroul electoral al sectiei de votare, pentru referendumul din 6 iunie.
 - Diverse

24.04.2019

 - Burse pentru sem. II al anului univ. 2018/2019;
 - Diverse

04.04.2019

  - Alegerea membrilor pentru Biroul Electoral al UTCN/FARMM
  - Diverse

29.03.2019

 - Avizarea RAPORTULUI privind activitatea Facultății de Autovehicule Rutiere, Mecatronică și
Mecanică, pe anul 2018( documentul atasat).

11.03.2019

 - Avizarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de masterat pentru anul univ.2019-2020;
 - Actualizare denumire facultate in Regulamentul de Organizare si functionare al facultatii;
 - Avizarea Planurilor de invatamant la ciclul de licenta si master pentru promotia care incepe cu anul univ. 2019-2020;
 - Avizarea Comisiilor de finalizare a studiilor;
 - Avizarea posturilor didactice scoase la concurs in sem. II al anului univ. 2018-2019;
 - Diverse

14.02.2019

 - Avizarea rezultatelor concursurilor pentru posturile didactice (conform documentului atasat);

11.12.2018

 - Avizarea comisiilor pentru posturile didactice scoase la concurs;
 - Validarea studentilor alesi in Consiliul facultatii;
 - Admitere licenta si master 2019 (comisii, modalitate admitere, locuri propuse);
 - Decernarea premiilor pentru cercetare;
 - Diverse

22.10.2018

 - Avizarea posturilor scoase la concurs in sem I al anului univ. 2018/2019;
 - Aprobarea Regulamentului de repartizare pe specializari a studentilor din anul II Inginerie mecanica;
 - Aprobarea Comisiei de echivalare si recunoastere a creditelor in cadrul mobilitatilor ERASMUS;
 - Aprobarea Comisiei de echivalare si recunoastere a creditelor pentru studentii reinmatriculati,cu reluare studii, transferati;
 - Aprobarea Comisiei de evaluare si acordare a burselor de performanta academica, merit si sociale pentru anul univ. 2018/2019;
 - Diverse.

20.09.2018

 - Avizarea Statelor de functii pentru anul univ.2018-2019
 - Avizarea listei cu cadrele didactice asociate,
 - Diverse.

10.09.2018

 - Aprobarea criteriilor specifice privind intocmirea Statelor de functii la nivelul facultatii;

 - Diverse.

13.07.2018

 - Avizarea rezultatelor concursurilor pentru posturile didactice;

 - Avizarea programului de master Tehnici avansate in ingineria autovehiculelor cu predare in limba engleza;

 - Diverse.

09.05.2018

 - Avizarea comisiilor de concurs pentru posturile didactice;
 - Avizarea Regulamentului de organizare și funcționare a facultatii;
 - Diverse.

04.04.2018

 - Avizarea Planurilor de invatamant la ciclul de licenta si master pentru promotia care incepe cu anul univ. 2018/2019;
 - Avizarea Burselor pentru semestrul II al anului universitar 2017/2018;
 - Avizarea Raportului privind activitatea Facultății de Mecanică pe anul 2017;
 - Diverse.

14.03.2018

 - Aprobarea Metodologiei Facultatii de Mecanica privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la studii universitare de master

pentru anul univ. 2018/2019.

 - Avizarea posturilor didactice scoase la concurs in sem. II al anului univ. 2017/2018.
 - Diverse.

14.02.2018

 - Avizarea rezultatelor de concurs pentru posturile didactice (conform documentului atasat);
 - Aprobarea Planului Operational al Facultatii de Mecanica pentru anul univ. 2017/2018.

11.01.2018

 - Aprobarea initierii procedurii de evaluare externa în vederea acreditarii unui nou domeniu de master de cercetare -"Ingineria Transporturilor"

si respectiv a programului de studii de master de cercetare cu denumirea "Logistica si Siguranta in Transporturi", incadrat in domeniul IT.
 - Diverse.

06.12.2017

 - Aprobarea comisiilor de concurs pentru posturile didactice;
 - Avizarea comisiilor pentru examenele de finalizare a studiilor pentru anul univ. 2017/2018(sesiunile februarie 2018, iulie 2018, septembrie 2018);
 - Diverse.

16.11.2017

 - Admitere licenta si master;
 - Diverse.

02.11.2017

 - Avizarea gradatiilor de merit;
 - Diverse.

23.10.2017

 - Avizarea posturilor  didactice scoase la concurs in semestrul II al anului universitar 2017-2018, (prioada determinată si perioada nedeterminata);
 - Aprobarea responsabililor RNCIS si Calitate pe departamente si facultate;
 - Diverse.

02.10.2017

 - Modificarea  denumirii facultatii;
 - Diverse.

27.09.2017

 - Propunere de modificare a denumirii facultatii;
 - Diverse.

22.09.2017

 - Avizarea Statelor de functii pentru anul universitar 2017/2018;
 - Avizarea dosarelor cadrelor didactice asociate, pentru anul universitar 2017/2018;
 - Diverse.

13.07.2017

 - Validarea rezultatelor concursurilor pentru posturile didactice pe perioadă nedeterminată;
 - Avizarea posturilor scoase la concurs pe perioadă determinată pentru anul univ. 2017/2018;
 - Validarea planurilor de învățământ pentru anul univ. 2017/2018;
 - Diverse.

12.06.2017

 - Aprobarea planurilor de învățământ, la ciclul de licență, pentru promoția care începe cu anul univ. 2017-2018;
 - Premierea studenților  participanți la diferite manifestații științifice studențești;
 - Diverse.

22.05.2017

 - Aprobarea unei sesiuni excepționale de consultații și restanțe pentru anii terminali (IV licență și II master), in regim cu taxă;
 - Diverse.

08.05.2017

 - Avizarea Comisiilor de concurs pentru posturile didactice scoase la concurs, pe perioada nedeterminata, in sem II al anului univ. 2016/2017;
 - Avizare propunere  DOCTOR HONORIS CAUSA  - Domnul  Lutz Meschke, Germania;
 - Diverse.

30.03.2017

 - Aprobare - Procedura privind repartizarea fondului de burse alocat Facultatii de Mecanica
 - Diverse

07.03.2017

 - Avizarea posturilor didactice scoase la concurs in semestrul II al anului universitar 2016-2017;
 - Avizarea Raportului privind activitatea Facultății de Mecanică din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca pe anul 2016;
 - Diverse.

15.02.2017

 - Avizarea rezultatelor concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice pe perioada nedeterminata;

 - Aprobarea metodologiei Facultatii de Mecanica pentru admiterea la studii de masterat;

 - Diverse

19.12.2016

 - Avizarea planului de invatamant la specializarea Mecanica Fina si Nanotehnologii;

 - Avizarea planului strategic, planului operational si organigrama facultatii;

 - Decernarea premiilor pentru cercetare;

 - Diverse.

07.12.2016

 - Aprobarea comisiilor de concurs pentru posturile didactice;

 - Avizarea comisiilor pentru examenele de finalizare a studiilor pentru anul universitare 2016-2017;

 - Diverse.

03.11.2016

 - Avizarea gradatiilor de merit;

 - Diverse.

21.10.2016

 - Avizarea posturilor didactice scoase la concurs pe perioada nedeterminata;

 - Diverse.

14.10.2016

 - Avizarea candidaturilor pentru functia de director si director adjunct pentru extensia Alba-Iulia;

 - Avizarea comisiilor Consiliului Facultatii de Mecanica;

 - Analiza/avizarea regulamentului Consiliului Facultatii de Mecanica;

 - Diverse.

Contact

Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronica si Mecanica
Adresa: B-dul Muncii nr.103-105, cod 400641, Cluj-Napoca, România

Decanat: Tel. 0264/401602,
Secretariat: Tel. 0264/401658, 0264/401787
Fax: 0264/415490