Finalizare studii

Programarea examenelor finalizare studii - Sesiunea septembrie 2021 - actualizat  07.09.2021

 

NOU!! Absolvenții care susțin examenul de finalizare a studiilor în sesiunea din septembrie pot beneficia de cazare gratuită în cămin în perioada susținerii examenului (maxim 2 nopți), dacă depun o cerere la secretariat până în data de 6.09.2021.

 

Comisii finalizare studii

 

Regulament finalizare studii

 

În atenția absolvenților (licență și master)

Pentru susținerea examenului de finalizare studii trebuie parcurși următorii pași:

 

 

A. Transmiterea în format electronic a lucrărilor de finalizare a studiilor, pentru verificare anti-plagiat, se va face conform calendarului, către secretarii comisiilor.

Predarea lucrării de finalizare a studiilor se va face în format tipărit la Comisia de finalizare studii în data susținerii examenului.

 

Documente obligatorii care vor fi transmise secretarilor comisiilor:

Se vor încărca fișierele doar în format PDF, cu numele și structura:

 

1. Nume_Prenume_Fisa_de_inscriere.pdf (Model fisa Licenta / Model fisa disertatie)

2. Nume_Prenume_Anexa_A.pdf (va conține toate anexele care în format tipărit sunt primele pagini ale lucrării, Anexa 1, 2, 3, 4, 5, 6)

3. Nume_Prenume_Lucrare.pdf (va conține lucrarea în sine, inclusiv bibliografia)

4. Nume_Prenume_Anexa_B.pdf (va conține toate anexele lucrării de licență, cu caracter profesional)"

B. Înscrierea se realizează accesând aplicația pentru absolvenți: https://websinu.utcluj.ro/

 

C. După susținerea și promovarea examenului de finalizare a studiilor, se completează on-line fișa de lichidare.

 

D. După aprobarea fișei de lichidare de către secretariat se va face programare on-line pentru ridicarea adeverinței de absolvent și a actelor originale aflate la dosarul studentului.  Absolvenții de la nivel Licență, vor aduce la secretariat 2 poze ¾, color, pe hârtie fotografică, recent realizate (se trece pe verso numele din certificatul de naștere) pentru eliberarea diplomei.

 

In atentia absolventilor din promotii anterioare (inclusiv absolventi iulie 2021):

Absolventii din promotiile anterioare care doresc sa se inscrie la examenul de licenta/disertatie din sesiunea SEPTEMBRIE 2021 sunt rugati sa completeze cererea (avizata si de conducatorul stiintific) si sa o trimita pe email  pana in data de 30.08.2021.  Model cerere pentru inscriere la licenta/disertatie in sesiunea SEPTEMBRIE 2021

 

Toți absolventii trebuie să aibă cont instituțional (utcluj), pentru a putea accesa platforma Microsoft Teams. (Vezi link creare cont)

 

Procedura operationala Finalizare studii

 

Procedura operationala verificare anti-plagiat

 

Ghid

Anexa 1- prima pagina

Anexa 2 - titlul lucrarii

Anexa 3

Anexa 4 - Fisa absolventului

Anexa 5- Recenzie

Anexa 6 - Declaratie pe proprie raspundere privind autenticitatea

Contact

Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronica si Mecanica
Adresa: B-dul Muncii nr.103-105, cod 400641, Cluj-Napoca, România

Decanat: Tel. 0264/401602,
Secretariat: Tel. 0264/401658, 0264/401787
Fax: 0264/415490