Domenii de Cercetare

Departamentul Autovehicule Rutiere și Transporturi

Ingineria autovehiculelor

Diagnosticare

Combustibili si biocombustibili

Trafic și securitate rutieră

Controlul si reducerea poluării sonore

Motoare cu ardere internă

Arderea combustibililor

Maşini agricole

Studiul suprafețelor cu aplicație in tehnica

Studiul limbajului grafic in gândirea inginerească

Studiul formelor pe baza design-ului modern

 

 

Departamentul Inginerie Mecanică

Termodinamica tehnică

Sisteme energetice

Transfer termic

Instalații frigorifice

Mecanica fluidelor

Surse de energie regenerabile

Simularea numerică

Mecanica experimentală

Încercarea și caracterizarea materialelor

 

 

Departamentul de Mecatronică şi Dinamica Maşinilor

Mecanisme şi dinamica maşinilor

Mecatronica

Robotica

Biomecatronica

Mecanica Fina

Tehnologii educaționale

Contact

Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronica si Mecanica
Adresa: B-dul Muncii nr.103-105, cod 400641, Cluj-Napoca, România

Decanat: Tel. 0264/401602,
Secretariat: Tel. 0264/401658, 0264/401787
Fax: 0264/415490