Centre de Cercetare

Departamentul Autovehicule Rutiere și Transporturi

 

Centrul de cercetare in Ingineria Autovehiculelor si Transporturi

Director: Prof.dr.ing. Nicolae Burnete

Adresa: B-dul Muncii nr. 103-105

400641 Cluj-Napoca, Tel: 0264-415486

E-mail: Nicolae.Burnete@auto.utcluj.ro

 

Structuri conexe:

- Laborator de testare, cercetare si certificare a motoarelor cu ardere interna ce funcționează cu biocombustibili;

- Laboratorul de cercetare pentru analiza si diagnosticarea  autovehiculelor;

- Laboratorul de cercetare pentru trafic si securitate rutiera

 

 

Departamentul de Mecatronică şi Dinamica Maşinilor

Laboratorul de Mecatronică şi Energie

Director: Prof.dr.ing. Radu Bălan

Adresa: B-dul Muncii nr. 103-105

400641 Cluj-Napoca, Tel: 0264-401756

E-mail: Radu.Balan@mmfm.utcluj.ro

 

Laboratorul de Cercetare pentru Sisteme Inteligente Reconfigurabile

Director: Prof.dr.ing. Cornel Brișan

Adresa: B-dul Muncii nr. 103-105

400641 Cluj-Napoca, Tel: 0264-401680

E-mail: Cornel.Brisan@mdm.utcluj.ro

 

Laborator de cercetare a Sistemelor Mecatronice Avansate
Director: Conf.dr.ing. Sergiu Stan

Adresa: B-dul Muncii nr. 103-105

400641 Cluj-Napoca, Tel: (+40) 264 401695, Int. 1695

E-mail: Sergiu.Stan@mdm.utcluj.ro

 


 Departamentul de Inginerie Mecanică 

 

Laboratorul de Analiza Instrumentala

Director: Prof.dr.ing. Mugur Bălan

Adresa: B-dul Muncii nr. 103-105

400641 Cluj-Napoca, Tel: 0264-401670

E-mail: Mugur.Balan@termo.utcluj.ro


Grup de cercetare in Investigarea prin Metode Avansate a Curgerilor si Transferului Termic

Director: S.l.dr.ing. Corina Giurgea

Adresa: B-dul Muncii nr. 103-105

400641 Cluj-Napoca, Tel: 0264-401502

E-mail: Corina.Giurgea@termo.utcluj.ro

 

Contact

Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronica si Mecanica
Adresa: B-dul Muncii nr.103-105, cod 400641, Cluj-Napoca, România

Decanat: Tel. 0264/401602,
Secretariat: Tel. 0264/401658, 0264/401787
Fax: 0264/415490